Velkommen til Tau Næringspark


På Tau, i Strand kommune, er en ny og spennende næringspark under utvikling. Her kan vi tilby areal- og energikrevende industri, fleksible løsninger og muligheter.

Når Ryfast åpner i 2019, vil næringsparken på Tau befinne seg sentralt i Stavanger-regionen, kun 20 minutters kjøring fra Stavanger og rundt 25 minutter fra Forus og Stavanger Lufthavn, Sola.

Tau Næringspark tomter
Tau Næringspark

Hvem er vi

Tau Næringspark AS (TNP) ble etablert i 2008 av Hogne Fjellanger og sønnen Hans. Deres visjon er å bygge fremtidens næringsklynge i brytningen mellom Ryfylke og Stavanger, som en del av Nordmarka industriområde.

De ønsker å utvikle området, i samarbeid med bedriftene som etableres her, til å bli en av regionens mest spennende næringsparker.


Eie eller leie?

Tau Næringspark kan tilby et konkurransekraftig lokaliseringsalternativ for morgendagens industri og næringsliv. Tomtesalget er i gang. Ta kontakt dersom din bedrift trenger nye arealer. Du kan eie eller leie.

Tau Næringspark tilbyr salg av tomter eller utleie av bygg. Alt kan tilpasses etter ditt ønske og dine behov.

Tau Næringspark
Tau Næringspark

Hvorfor velge oss

  • Unik beliggenhet på Vestlandet
  • Kort vei til Stavanger og Forus
  • Effektive logistikkløsninger knyttet til kombinasjonen vei, sjø og luft
  • Ligger i en av landets mest attraktive regioner
  • Konkurransedyktig på pris
  • Store arealer – fleksible på valg av størrelse
  • Være med å utvikle næringsklyngen i Strand
  • Ferdig regulert område