Næringsområdet for fremtiden og nåtiden

Velkommen til Tau Næringspark

På Tau, i Strand kommune, er en ny og spennende næringspark under utvikling. Her kan vi tilby areal- og energikrevende industri fleksible løsninger og muligheter.

Hva tilbyr vi →

Tau Nærinsgpark ligger rett nord-øst for Stavanger sentrum, og her bygges det en industri- og næringspark på litt over 100 mål. Området har eget havneanlegg med dypvannskai. Vi kan derfor tilby effektive logistikkløsninger knyttet til kombinasjonen vei og luft, samt robuste løsninger for adgang til kai. Veiene i næringsparken er dimensjonert for industri- og spesialtransport.

Næringsparken på Tau befinne seg sentralt i Stavanger-regionen, kun 20 minutters kjøring fra Stavanger og rundt 25 minutter fra Forus og Stavanger Lufthavn, Sola.

Stort industriareal ved porten til Ryfylke

Se næringstomter →

Muligheter

NÆR ALT

Tomt til salgs

Vi i Tau Næringspark kan by på næringstomter til salgs i unik beliggenhet på Vestlandet. Her har vi store industriarealer til konkurransedyktige priser, og er derfor fleksible når det kommer til valg av størrelse. Her er det også mulighet for å slå sammen to eller flere tomter. Tomtene tilpasses bedriftens behov og ønsker, og kan leveres i ønsket fasong på kort varsel.

Tomt til leie

Skulle ikke kjøp av tomt være aktuelt for deg, har vi også et annet alternativ, nemlig tomter til leie. Tomten kan prosjekteres og utformes etter dine ønsker, med deg som leietaker. Her vil det også være mulighet for å få opsjon på tomten og næringsbygget du leier.

Utviklings Næringseiendom

I Tau Næringspark er vårt hovedfokus å tilby bedrifter etablering og utvikling av næringseiendom i et stadig voksende område. Her har vi tomter både til salgs og til leie, og hjelper deg gjerne med utviklingen av din nye arbeidsplass. Vi kan følge deg gjennom hele utviklingsprosessen slik at vi sammen kan tilpasse næringseiendommen etter bedriftens behov.

Bygging av næringsbygg

I et område som snart vil bli sentralt i Stavanger-regionen, med smarte logistikkløsninger, har allerede flere bedrifter valgt å etablere og videreutvikle seg. Enten du er på jakt etter et effektivt næringsbygg til leie eller en tomt å selv bygge på kan vi være behjelpelige med bygging og prosjektering.

Logistikkløsninger

I parken kan vi by på fleksible logistikkløsninger knyttet til kombinasjonen vei, sjø og luft. I parken finner du blant annet eget havneanlegg med dypvannskai og veier som er dimensjonerte for industri- og spesialtransport. Vi vil hjelpe deg og din bedrift med å finne gode løsninger enten dere har behov for det ene eller det andre.

Prosjektere næringsbygg

I Tau Næringspark kan vi også tilby prosjektering av næringsbygg på tomt med deg som leietaker. På den måten vil deres bedrift få levert bygget etter hvilke behov bedriften skulle ha. Slik kan også du være med på å utvikle et av regionens fremste næringsområder.

Vi kan mer enn å levere en byggeklar tomt. Om ønskelig kan vi sammen med deg prosjekterere og bygge etter dine behov, med deg som leietaker. Det er også mulig å få opsjon på kjøp av utleiebygget.

Ta kontakt